ViltspårSvenska Terrierklubbens Viltspårverksamhet bedrivs runt om i landet. Vi förmedlar namn på domare som dömer åt Terrierklubben och hjälper till att arrangera kurser och informationsträffar om viltspår. Dessutom Terrier-SM i Viltspår på hösten.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av viltspår eller har funderingar om verksamheten.
(Senaste uppdatering 2015-03-17)

Viltspårprov för Terrierklubben, hur gör man?

Vill du gå viltspårprov för Svenska Terrierklubben, SvTeK, så kan du kontakta någon av oss i viltspårkommittén för att få förslag på domare som idag dömer för Terrierklubben.

Du kan också fråga din domare om hon/han vill döma för Terrierklubben just vid detta tillfälle även om hon/han annars dömer för en annan klubb.

Protokollet ska sedan skickas in till Susanne Sarezäter tillsammans med ett kvitto på betald avgift. Avgiften på 150 kr sätts in på SvTeK:s plusgiro PG859707-2, skriv i meddelanderutan viltspår samt namn på ägare och hund. Resultaten registreras sedan i SKK:s hunddata.

När du gått ett viltspårprov för Terrierklubben och fått ett godkänt anlagsprov eller ett 1:a pris i öppen klass erhåller du ett diplom. Blir sedan hunden viltspårchampion erhåller du en rosett.

Viltspårchampion

Ni som erhållit titeln Viltspårchampion kan skicka in resultaten till oss i viltspårkommittén och gärna tillsammans med ett foto, så kan vi publicera detta både på Terrierklubbens hemsida och i tidningen om ni så vill.

Terrier-SM i viltspår 2016

Flyttas hit.

Kurser

Här kommer aktuella kurser för viltspår att publiceras.

Årets viltspårterrier 2015

Infoga text som redan finns under tävlingar och prov.

VILTSPÅRKOMMITTÉN

Susanne Sarezäter
(sammankallande)

0768-009771
E-POST
GRÅVIDEGATAN 8F
21234 MALMÖ

Kerstin Edeen

070-2772425
E-POST
BORGÅSVÄGEN 12
735 91  SURAHAMMAR

Årets viltspårterrier →