Exteriördomare

Domarkvalitetskommittén bildades 2009 på initiativ av SvTeK styrelse och består av Mats Lindborg (sammankallande), Gertrud Hagström och Anna-Lena Munkvall.

Uppgifter

  • vara rådgivande i frågor rörande exteriördomare gentemot Svenska Terrierklubbens huvudstyrelse
  • avge yttrande till huvudstyrelsen om såväl grund- som vidareutbildning för terrierdomare
  • vara ett bollplank för huvudstyrelsen i samtliga frågor rörande exteriördomare för terrier
  • bevaka övergripande frågor för terrierrasernas exteriördomare inom exempelvis huvudorganisationen SKK

Ledamöter

Mats Lindborg (sammankallande) Hassmyran 1
736 91 Kungsör
070-372 90 10 alt 0227-21062
Gertrud Hagström Vedby 2233
395 90 Kalmar
0480-474902
Anna-Lena Munkvall Valsättravägen 27
184 94 Åkersberga
08-54026385
© 2023 Svenska Terrierklubben