Exteriördomare

Vidareutbildning
Frågor som rör vidareutbildning på någon av SvTeKs raser ska skickas till sekreterare@terrierklubben.se.

Vid ansökan om utökning av rasregister begär styrelsen yttrande från berörd rasklubb och vår domarkvalitetskommitté. Yttranden används som underlag för styrelsens beslut om yttrande till SKK Exteriördomarkommitté.

Elev- och aspiranttjänstgöring
Om du vill gå elev eller aspirant på någon av SvTeKs utställningar tar du kontakt med arrangerande lokalklubb (senast 7 dagar innan utställningen).

Domarkvalitetskommittén
Domarkvalitetskommittén har till syfte att vara rådgivande till styrelsen i frågor rörande exteriördomare samt bevaka exteriördomarfrågor. Kommittén består av Mats Lindborg, Gertrud Hagström och Anna-Lena Munkvall.

Frågor

Ledamöter

Mats Lindborg (sammankallande)
Gertrud Hagström
Anna-Lena Munkvall

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben