Domarkvalitetskommittén

Kommittén bildades 2009 på initiativ av SvTeK styrelse och består av Mats Lindborg, som ansvarar för att kommittén sammanträder och framför gruppens synpunkter till SvTeKs huvudstyrelse, samt av Gertrud Hagström, Anna-Lena Munkvall.

Uppgifter

  • vara rådgivande i frågor rörande exteriördomare gentemot Svenska Terrierklubbens huvudstyrelse
  • avge yttrande till huvudstyrelsen om såväl grund- som vidareutbildning för terrierdomare
  • vara ett bollplank för huvudstyrelsen i samtliga frågor rörande exteriördomare för terrier
  • bevaka övergripande frågor för terrierrasernas exteriördomare inom exempelvis huvudorganisationen SKK

Ledamöter

Mats Lindborg (sammankallande) Hassmyran 1
736 91 Kungsör
070-372 90 10 alt 0227-21062
Gertrud Hagström Vedby 2233
395 90 Kalmar
0480-474902
Anna-Lena Munkvall Valsättravägen 27
184 94 Åkersberga
08-54026385
© 2023 Svenska Terrierklubben