TerrierPosten

Svenska Terrierklubbens medlemstidning, Terrierposten utkommer med fyra nummer per år.

ANSVARIG UTGIVARE:
Per Faléus

REDAKTIONEN:
Lena Tamm
Annica Andersson
Louise Dufwa
Rickard Hagström
Therese Egermark Winscher

KONTAKTA REDAKTIONEN:
terrierposten@terrierklubben.se

INNEHÅLL KOMMANDE NUMMER

MANUSSTOPP

Nr 1 – 2023 – terrier brasileiro 1 februari 2023
Nr 2 – 2023 – lakelandterrier 1 maj 2023
Nr 3 – 2023 – american toy fox terrier, nihon teria och tenterfieldterrier 1 augusti 2023
Nr 4 – 2023 – bedlingtonterrier 1 november 2023

 

ARTIKLAR

Artiklar och spalter skickas in som oformaterad text i Word. Bifoga foton separat och skriv bildtexter och namn på fotograf tydligt. Tänk på att försöka ha en hög upplösning på era bilder för bästa resultat i tryck (helst 300 dpi). Dessutom är det alltid trevlig att artiklar och annat material är undertecknat så att läsarna vet vem som skrivit.

I varje nummer har alla rasklubbar en helsida till förfogande om inget annat avtalats.

En ”färdig” sida innebär en hel del extraarbete för oss och därför ber vi dig att inte göra det. Samma sak om du vill ha med information om t.ex en kommande utställning. Gör det inte som en annons om det inte är meningen att det ska vara en betald annons, förstås! Vi tar gärna in sådan information men låt den då vara en del av er text (om en ”blänkare” i egen ruta önskas kan ni ange det i inskickat material). Vill du ha en betald annons så ange tydligt att det är just en annons! Tidningen går i tryck ca 25 dagar efter manusstopp.

SKKs riktlinjer för klubbtidningar

 

ANNONSER

Tidningen når ut till klubbens medlemmar, utvalda djursjukhus och veterinärkliniker, samt terrierdomare.

Medlemmar annonserar till ett rabatterat pris.

Betalda annonser skickas till redaktionen som pdf. Skickas annonsen i annat format kan vi inte garantera resultatet. Vill ni ha färg/bild ända ut i kanterna så bör ni lägga till ett utfall om ca 3mm. Vi kan även hjälpa till med att sätta ihop er annons, vänligen kontakta redaktionen för mer info.

Annonsen ska vara betald 15 dagar efter manusstopp. Kontakta gärna redaktionen om du har frågor.

Observera att 1/1 sida i tryckt format motsvarar stående A4 format, 1/2 sida motsvarar liggande A5 format.

PRISLISTA ANNONSER
Färg 1/1 sida 1800 kr
Färg 1/2 sida 1050 kr
Svart/vitt 1/1 sida 1200 kr
Svart/vitt 1/2 sida 750 kr
Bilaga inklusive inplastning och etikettering kostar 4000 kr

 

PRISLISTA ANNONSER MEDLEMMAR
Färg 1/1 sida 1200 kr
Färg 1/2 sida 700 kr
Svart/vitt 1/1 sida 800 kr
Svart/vitt 1/2 sida 500 kr

 

BETALNING
Annonsen skall vara betald innan publicering. Insättes på pg 859707-2.  Önskas fakturering tillkommer 10 kr.

 

Ansvarig utgivare

Redaktionen

© 2023 Svenska Terrierklubben