TerrierPosten

Svenska Terrierklubbens medlemstidning, Terrierposten utkommer med fyra nummer per år.

ANSVARIG UTGIVARE:
ordförande Per Faléus

REDAKTIONEN:
Patricia Eriksson (Layout)
Rickard Hagström
Annica Andersson
Louise Danckwardt-Lillieström

KONTAKTA REDAKTIONEN:
terrierposten@terrierklubben.se

INNEHÅLL KOMMANDE NUMMER

MANUSSTOPP

Nr 1 – 2024 – parson russell terrier 1 februari 2024
Nr 2 – 2024 – 1 maj 2024
Nr 3 – 2024 – Strävhårig Foxterrier 1 augusti 2024
Nr 4 – 2024 – English toyterrier och Manchesterterrier 1 november 2023

 

ARTIKLAR

Artiklar och spalter skickas in som oformaterad text i Word (gäller även bildtext), spara gärna wordokumentet på så vis att det är lätt att identifiera vad dokumentet handlar om, t.ex. ”AiredaleTerrierGillet TP1 2023” . Om möjligt, bifoga bilagor i ett samlat mail, t.ex. som en Zip-fil. Bifoga foton separat (dvs klistra inte in dem i word-dokumentet), och skriv bildtexter och namn på fotograf tydligt (bifogat i word). Namnge gärna även bildfilen så att det är lätt att identifiera vad bilden handlar om, ex ”BIS Airedale-specialen 2022”. Tänk på att försöka ha en hög upplösning på era bilder för bästa resultat i tryck, helst 300 dpi. På en PC kan du kontrollera bildens dpi-upplösning genom att högerklicka på bilden, välja ”egenskaper” och därefter ”information”.

I varje nummer har alla rasklubbar en helsida till förfogande om inget annat avtalats.

En ”färdig” sida innebär en hel del extraarbete för oss och därför ber vi dig att inte göra det. Samma sak om du vill ha med information om t.ex en kommande utställning, gör det inte som en annons. Vi tar gärna in sådan information men låt den då vara en del av er text, och om en ”blänkare” i egen ruta önskas kan ni ange det i inskickat material. Vill du ha en betald annons så ange tydligt att det är just en annons (se mer info om annonser nedan). Slutligen är det alltid trevligt att artiklar och annat material är undertecknat så att läsarna vet vem som skrivit. Tidningen går i tryck ca 25 dagar efter manusstopp.

Läs gärna SKKs riktlinjer för klubbtidningar

 

ANNONSER

Tidningen når ut till klubbens medlemmar, utvalda djursjukhus och veterinärkliniker, samt terrierdomare.

Medlemmar annonserar till ett rabatterat pris.

Betalda annonser skickas till redaktionen som pdf. Skickas annonsen i annat format kan vi inte garantera resultatet. Vill ni ha färg/bild ända ut i kanterna så bör ni lägga till ett utfall om ca 3mm. Vi kan även hjälpa till med att sätta ihop er annons, vänligen kontakta redaktionen för mer info.

Annonsen ska vara betald 15 dagar efter manusstopp. Kontakta gärna redaktionen om du har frågor.

Observera att 1/1 sida i tryckt format motsvarar stående G5 format (169x239mm), 1/2 sida motsvarar 169 x 119,5 mm i liggande format.

 

PRISLISTA KOMMERSIELLA ANNONSER

Uppslag 2×1 helsida stående – G5 format B x H(338 x 239 mm +3 mm utfall) 6600 kr  

 

 

Helsida – stående – G5 format B x H(169 x 239 mm + 3 mm utfall) 3600 kr
Halvsida – liggande – G5 format B x H (169 x 119,5 mm + 3 mm utfall) 2100 kr
Kvartssida – liggande – G5 format B x H (169 x 59,75 mm + 3 mm utfall) 1500 kr
Önskas fakturering tillkommer 30 kr

 

PRISLISTA ANNONSER MEDLEMMAR

Uppslag 2×1 helsida stående – G5 format B x H (338 x 239 mm +3 mm utfall) 2200 kr
Helsida – stående – G5 format B x H(169 x 239 mm + 3 mm utfall) 1200 kr
Halvsida – liggande – G5 format B x H (169 x 119,5 mm + 3 mm utfall) 700 kr
Kvartssida – liggande – G5 format B x H (169 x 59,75 mm + 3 mm utfall) 500 kr
Önskas fakturering tillkommer 30 kr

 

BETALNING

Annonsen skall vara betald innan publicering. Insättes på pg 859707-2.

 

RÄTTIGHETER

Annonsörer och författare intygar att text bild inte har kopierats utan att insändaren ansvarar för riktighet i sak och innehåll i insänt material. För allt inskickat material måste författaren själv ha alla rättigheter som krävs gällande text och foto. Svenska Terrierklubben tar inget ansvar för detta. Om inget annat angivits är foto taget av artikelförfattaren.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i insänt ej beställt material, såväl text som foto, utan att meddela att så sker. De som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring och publicering.

Svenska Terrierklubben erhåller rätt att så länge det immaterialrättsliga skyddet består använda insänt material i form av text och foto i samtliga medium och format, inklusive men inte begränsat till, broschyrer och hemsidor inom Svenska Terrierklubben. Eftertryck är förbjudet utan tillåtelse från redaktören. Tidningen kommer ut ca en månad efter manusstopp.

Ansvarig utgivare

Redaktionen

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben