TerrierPosten

Ceskyterrier

Svenska Terrierklubbens medlemstidning, Terrier-Posten utkommer med fyra nummer per år.

Terrier-PostenANSVARIG UTGIVARE:
Per Faléus

REDAKTIONEN:
 Lena Tamm 

INNEHÅLL KOMMANDE NR

MANUSSTOPP

Nr 1 – 2022 – ceskyterrier 1 februari 2022
Nr 2 – 2022 – tysk jaktterrier 1 maj 2022
Nr 3 – 2022 – american staffordshire 1 augusti 2022
Nr 4 – 2022 – norfolkterrier 1 november 2022

Artiklar och spalter skickas in som oformaterad text i Word. Bifoga foton separat och skriv bildtexter och namn på fotograf tydligt. Tänk på att försöka ha en hög upplösningen på era bilder för bästa resultat i tryck (helst 300 dpi). Dessutom är det alltid trevlig att artiklar och annat material är undertecknat så att läsarna vet vem som skrivit. Varje rasklubb har en helsida till förfogande om inget annat avtalats.

En ”färdig” sida innebär en hel del extraarbete för oss och därför ber vi dig att inte göra det. Samma sak om du vill ha med information om t.ex en kommande utställning. Gör det inte som en annons om det inte är meningen att det ska vara en betald annons, förstås! Vi tar gärna in sådan information men låt den då vara en del av er text (om en ”blänkare” i egen ruta önskas kan ni ange det i inskickat material). Vill du ha en betald annons så ange tydligt att det är just en annons!

Betalda annonser skickas till redaktionen som pdf. Skickas annonsen i annat format kan vi inte garantera resultatet. Vill ni ha färg/bild ända ut i kanterna så bör ni lägga till ett utfall om ca 3mm. Vi hjälper gärna till med att sätta ihop er annons, se prislista.

Annonsen ska vara betald 15 dagar efter manusstopp. Kontakta gärna redaktionen om du har frågor. Tidningen går i tryck ca 25 dagar efter manusstopp.

SKKs riktlinjer för klubbtidningar

 

MEDLEMSANNONSER
BETALNING
Färg 1/1 sida 1200 kr Annonsen skall vara betald innan publicering. Insättes på Plusgiro 859707-2
Färg 1/2 sida 700 kr
Svart/vitt 1/1 sida 800 kr
Svart/vitt 1/2 sida 500 kr
Tillägg för hjälp med montering och layout av annons 500 kr
KOMMERSIELLA ANNONSERTerrier-Posten

50% tillägg till ovanstående priser. Önskas fakturering tillkommer 10 kr. Bilaga i 3200 ex. inklusive inplastning och etikettering kostar 4000 kr.

 

© 2022 Svenska Terrierklubben