Viltspår

Svenska Terrierklubbens viltspårverksamhet bedrivs runt om i landet. Vi förmedlar namn på domare som dömer åt Terrierklubben och hjälper till att arrangera kurser och informationsträffar om viltspår. Dessutom anordnar vi Terrier-SM i Viltspår varje år.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av viltspår eller har funderingar om verksamheten. Har ni tips och idéer tag kontakt med oss.

Viltspårprov för Terrierklubben, hur gör man?

Vill du gå viltspårprov för Svenska Terrierklubben, SvTeK, så kan du kontakta någon av oss i viltspårsgruppen för att få förslag på domare som idag dömer för Terrierklubben.

Du kan också fråga din domare om hon/han vill döma för Terrierklubben just vid detta tillfälle även om hon/han annars dömer för en annan klubb.

Protokollet ska sedan skickas in till Susanne Sarezäter tillsammans med ett kvitto på betald avgift. Avgiften på 200 kr sätts in på SvTeK:s plusgiro PG 197 1988-9, skriv i meddelanderutan viltspår samt namn på ägare och hund. Resultaten registreras sedan i SKK:s hunddata.

När du gått ett viltspårprov för Terrierklubben och fått ett godkänt anlagsprov erhåller du ett diplom.  När din hund blir Viltspårschampion erhåller du ett diplom samt rosett.

Viltspårchampion

Ni som erhållit titeln Viltspårchampion kan skicka in resultaten till oss i viltspårsgruppen och gärna tillsammans med ett foto, så kan vi i mån av plats publicera detta i Terrierposten.

Nyheter

Kontaktuppgifter

Susanne Sarezäter (sammankallande) 0768-00 97 71 sarez@sydnet.net

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben