Anmälan Svenska Terrierklubbens Viltspår- SM 2023 för alla terrierraser. Söndag den 2 juli i Småland, Lenhovda med omnejd.

Viltspårprovet är officiellt och genomförs som i öppen klass (ÖKL), helt enligt SKK:s regelverk.  Medlemskap i Svenska Terrierklubben alternativt rasklubb inom SvTeK är obligatorisk. Tävlande hund skall vara stambokförd i SKK samt även tillhöra en ras som SvTeK utgör specialklubb för.

Respektive rasklubb väljer själv ut sina representanter, deltagande hund måste ha nått upp till 3 st 1:a pris/ titeln SEVCH. Varje rasklubb har möjlighet att anmäla två deltagare. Om rasklubb väljer att inte anmäla något ekipage, eller endast ett, kan eventuellt andra ekipage beredas plats.

Obs! Det finns dock begränsning i antalet spår. Om antalet anmälda ekipage överstiger antalet spår, kan det bli att rasklubb endast kan skicka 1 ekipage.

Om sent förhinder av något anmält ekipage, har rasklubben rätt att sätta in reserv. Tänk gärna på en reserv i samband med anmälan så reserven har tid att förbereda sig.

Senaste årets vinnare i Viltspår- SM och vinnaren i tävlingen Årets Viltspårterrier har dessutom en garanterad plats som är en del av vinsten. Ekipagen skall ändå anmäla sig via anmälningsformuläret på SvTek:s hemsida.

Anmälningsavgiften är 600 kr/ekipage. Anmälan är bindande och avgiften betalas in på SvTeK:s Nordeakonto: 197 19 88-9.

Lämna en tydlig avsändare: vem som betalat, vad och varför!  Anmälan sker via formulär som du når via länken nedan.

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 2023 06 05 kl. 24.00

Förutom anmälningsavgiften tillkommer för var och en, eventuell kostnad för övernattning samt resekostnader. Var och en bokar själv inkvartering.

Mer information kommer i PM till de anmälda om samling, lottdragning, tävling samt prisutdelning.

Vi svarar gärna på frågor om Viltspårs-SM och information kommer att finnas på SvTeK:s hemsida samt i Terrierposten nr 2/2023. Vi hoppas återigen på stort deltagande i årets Viltspårs-SM för alla terrierraser 2023!

Sponsorer:
Agria
Boehringer-Ingelheim: Seraquin www.seraquin.se och Canicur Pro www.canikur.se
Engelsons
Humle
Karin Marjamaa
Mondial
Fredrik Steen Play och Hundägarcertifiering
Peter Ekeström
Torkel Norling
Mikael Einarsson, författare: Kocken & Jägaren
Jami hundsport
Jägarnas riksförbund
Studieförbundet vuxenskolan
Småland-Ölands kennelklubb
Sharpman
Svenska Terrierklubben

Hjärtligt välkomna.
Svenska Terrierklubbens Viltspårgrupp
mail: viltspar@terrierklubben.se

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben