Anmälan öppen till Viltspår-SM för alla Terrierraser.

Lördag den 2 juli 2022 i Vänersborg.

Viltspårprovet är officiellt och genomförs i öppenklass (ÖKL), helt enligt SKK:s regelverk. Respektive rasklubb väljer själv ut sina representanter, deltagande hund måste ha nått upp till 3 st 1:a pris/ titeln SEVCH.
Varje rasklubb har möjlighet att anmäla två deltagare Obs! Finns dock begränsning i antalet spår. Om antalet anmälda ekipage överstiger antalet spår, kan det bli så att rasklubb endast kan skicka ett (1 ) ekipage.
Om rasklubb väljer att inte anmäla något ekipage, eller endast ett, kan eventuellt andra ekipage beredas plats. Om sent förhinder av något anmält ekipage, har rasklubben rätt att sätta in reserv. Tänk gärna på en reserv i samband med anmälan så reserven har tid att förbereda sig. Senaste årets vinnare i Viltspår-SM har dessutom en garanterad plats, liksom vinnaren i tävlingen Årets Viltspårterrier. Behöver dock anmäla sig via anmälningsformuläret.

Medlemskap i Svenska Terrierklubben alternativ rasklubb inom SvTeK är obligatorisk. Tävlande hund skall vara stambokförd i SKK samt även tillhöra en ras som SvTeK utgör specialklubb för.

Anmälningsavgiften är 600 kr/ekipage. Anmälan är bindande och avgiften betalas in på SvTeKs pg: 197 19 88-9. Lämna tydlig avsändare: vem som betalat vad och varför!

Anmälan är nu öppen >>
Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag var 2023 06 05 kl. 24.00.

Förutom anmälningsavgiften tillkommer, för var och en, eventuell kostnad för övernattning samt resekostnader. Var och en bokar själv inkvartering.
Mer information kommer i PM till de anmälda om samling, lottdragning, tävling samt prisutdelning.
Vi svarar gärna på frågor om Viltspårs-SM och information kommer att finnas på SvTeKs hemsida samt i Terrierposten nr 2/2022. Vi hoppas återigen på stort deltagande i årets Viltspårs-SM för alla terrierraser 2022!

Varmt välkomna till en som vi tror spännande och gemytlig helg!

Svenska Terrierklubbens Viltspårgrupp.
Susanne Sarezäter     Anita Peterson
0768-009771                0706455225
viltspar@terrierklubben.se

 

© 2023 Svenska Terrierklubben