Utbildning & förening

SvTeKs kommitté för utbildning och föreningsteknik ansvarar för den övergripande samordningen och handläggningen av utbildnings- och föreningstekniska aktiviteter inom SvTek, i enlighet med SKK och SvTek policy inom dessa områden.

KOMMITTÉNS ARBETSUPPGIFTER

  • Fortlöpande för SvTek räkning bevaka utbildnings- och föreningstekniska frågor inom SKK-organisationen och vad som i övrigt är av intresse för medlemmarna inom området
  • Fortlöpande informera medlemmarna om aktuella utbildningsmöjligheter.
  • Fortlöpande inventera och kartlägga utbildningsbehovet hos skilda målgrupper inom SvTeK samt vidta erforderliga utvecklings- och utbildningsaktiviteter i samråd med övrida kommittéer
  • Planera och genomföra utbildningsaktiviteter enligt fastställd utbildningsplan
  • Inom fastställda budgetramar besluta om bidrag för genomförande av utbildning och eventuell produktion av utbildningsmaterial
  • På sikt utveckla former för Internet-baserade utbildningar
  • På uppdrag av styrelsen handlägga föreningstekniska frågor inklusive stadgefrågor

Kontaktuppgifter

Kjell Eriksson 070-942 72 42
Per Faléus (Sammankallande) 070-536 53 32
Johan Norgren 070-7412474
Anna Oldén
Epost till kommittén ufk@terrierklubben.se

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben