Övriga kommittéer

Kommittén för kommunikation/PR

pr@terrierklubben.se
Rickard Hagström (sammankallande)
Annica Andersson
Louise Dufwa
Lena Tamm

Tävlingskommittén

Birgitta Sköld (sammankallande)
Christina Johansson
Ewa Lundén
Ulrika Skarp
Anja Svensson

Domarkonferenskommittén 2024

Mats Lindborg (sammankallande)

Terrierderbykommittén 2024

Per Faléus (sammankallande)
Christina Johansson
Ove Johansson

Nyheter

© 2022 Svenska Terrierklubben