Övriga kommittéer

Kommittén för kommunikation/PR

pr@terrierklubben.se
Rickard Hagström (sammankallande)
Annica Andersson
Louise Dufwa (press/mediekontakt)

Tävlingskommittén

Birgitta Sköld (sammankallande)
Christina Johansson
Ewa Lundén
Ulrika Skarp
Anja Svensson

Domarkonferenskommittén 2024

Mats Lindborg (sammankallande)
Lena Lidsell

Terrierderbykommittén 2024

Per Faléus (sammankallande)
Christina Johansson
Ove Johansson

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben