Kommittéer

Huvudstyrelsen organiserar en del av arbetet via kommittéer och sakkunniga inom särskilda sakområden. Till sin hjälp har huvudstyrelsen även ett arbetsutskott som handlägger löpande och brådskande ärenden mellan ordinarie styrelsemöten.

© 2023 Svenska Terrierklubben