Inbjudan till Viltspår-SM 2024

Viltspårprovet är officiellt och genomförs i öppenklass (ÖKL), helt enligt SKK:s regelverk.  Medlemskap i Svenska Terrierklubben alternativt rasklubb inom Svenska Terrierklubben är obligatorisk. Tävlande hund skall vara stambokförd i SKK samt även tillhöra en ras som Svenska Terrierklubben utgör specialklubb för.

Respektive rasklubb väljer själv ut sina representanter, deltagande hund måste ha nått upp till 3 st 1:a pris/ titeln SEVCH. Varje rasklubb har möjlighet att anmäla två deltagare. Om rasklubb väljer att inte anmäla något ekipage, eller endast ett, kan eventuellt andra ekipage beredas plats.

OBS! Det finns begränsning i antalet spår. Om antalet anmälda ekipage överstiger antalet spår, kan det bli att rasklubb endast kan skicka 1 ekipage. Vid förhinder av anmält ekipage, har rasklubben rätt att sätta in reserv.

Senaste årets vinnare i Viltspår-SM och vinnaren i tävlingen Årets Viltspårterrier har en garanterad plats, men behöver ändå anmälas.

Anmälan sker via formulär genom att klicka här
Avgiften består av två delar i år:

  1. Anmälningsavgift till Svenska Terrierklubben på 350 kr/ekipage. Betalas in på SvTeK:s Nordeakonto p.g: 197 19 88-9. Lämna tydlig avsändare: vem som betalat, vad betalningen avser. Avgift återbetalas endast mot intyg.
  2. Spåravgift på 300 kr/spår, vilket betalas till domaren av den startande på tävlingsdagen innan spårstart.

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 2024 05 19 kl. 24.00 

Förutom anmälningsavgiften tillkommer för var och en, eventuell kostnad för övernattning samt resekostnader. Var och en bokar själv inkvartering. Förslag på boende: Klåveröd logi & café Nytorp 268 76 Kågeröd och Röstånga Camping.

Mer information kommer i PM till de anmälda om samling, lottdragning, tävling samt prisutdelning. Vi svarar gärna på frågor om Viltspårs-SM via epost viltspar@terrierklubben.se och information kommer att finnas på SvTeK:s hemsida samt i tidningen Terrierposten.

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben