Terrierjuniorerna är en avdelning för ungdomar upp till  25 år. Besök Terrierjuniorernas egen Facebook-sida på https://www.facebook.com/terrierjuniorerna

Kontakt: Nicole Henderson, ansvarig för Terrierjuniorerna – juniorerna@terrierklubben.se

Wilhelmina Walldén som vann SM i Junior Handling 2012

Wilhelmina Walldén som vann SM i Junior Handling 2012

Tidigare aktivteter:

  • Ungdomsläger för terrierintresserade 31/7-2/8 2015
  • Ungdomsläger för terrierintresserade 8-11 augusti 2013
  • Ungdomsläger för terrierintresserade 19-22 juli 2012

Statuter för Svenska Terrierklubbens resestipendium

Sökande skall vara medlem i Svenska Terrierklubben/alternativt Sveriges Hundungdom med val Terrierklubben, vara mellan 15-20 år vid ansökan och ha ett stort och varaktigt terrierintresse.

Stipendiet är personligt och skall användas till en resa för att förkovra sitt terrierintresse.

Stipendiat skall efter sin resa skriva ett reportage om resan i Terrier-Posten. Om stipendiet inte utnyttjas inom en tvåårsperiod, ska det återbetalas.

Ansökan skall vara Svenska Terrierklubbens sekreterare tillhanda senast 31 mars.