Uppdaterad: Anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre personer

Är du över 18 år och har planer på att bli domare? Passa på och gå SKKs kurs!!

För att ge yngre personer möjlighet att förbereda sig för en eventuell framtida utbildning till exteriördomare anordnar Svenska Kennelklubbens domarkommitté en kurs i anatomi och bedömning riktad till personer mellan 18-30 år.
Uppdatering: SvTeKs huvudstyrelse har beslutat att sponsra kursavgiften  för de som deltager och genomför kursen. Medlemskap i SvTek eller rasklubb.

© 2022 Svenska Terrierklubben