Svenska Terrierklubben är specialklubben för terrierraserna sedan 1903 och är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).

Det finns fem aktiva lokalklubbar samt Terrierjuniorerna, en avdelning för ungdomar upp till 25 år. Till klubben tillhör 38 raser varav flertalet har sin egen rasklubb. Arbetsgruppen för numerärt små terrierraser (NSTR) arbetar särskilt för de numerärt små raserna inom terrierfamiljen med fokus på avelsfrågor, marknadsföring och PR.

Läs mer om de olika raserna, hitta uppfödare och titta på valpannonser på SKKs hemsida www.köpahund.se