Svenska Terrierklubbens styrelse och övriga funktionärer 2018/-19

Styrelsen vald vid Terrierfullmäktige, april 2018

Arbetsutskottet AU: Marie Carlsson, Annica Andersson, Elisabeth Turtle, Eva Robertsson

Ordförande
Marie Carlsson
Holmby 1
611 91 Nyköping
Tel. 070-525 83 31 
Vice ordförande
Annica Andersson
Tel. 073-831 44 90
Sekreterare 
Elisabeth Turtle
N. Järnvägsgatan 8A
462 34 Vänersborg
Tel. 0521-12816
Kassör
Eva Robertsson
Flisvägen 3
197 93 Bro
Tel. 070-3626961
Ledamot
Kerstin Ekegren
Tel. 073-7032930
Ledamot
Johan Norgren
Tel. 070-7412474
Ledamot,
tävlingssekreterare
Birgitta Sköld
Tel. 070-542 03 95
Ledamot
Anja Svensson
Tel. 0155-701 39
Ledamot
Mia Svärd
Tel. 018-372009
Suppleant 1
Ulla Åhrberg-Renström
Tel. 070-552 16 94
Suppleant 2
Nicole Henderson
Tel. 070-769 76 29
Revisorer
Per Tamm
Jan-Erik Ek
Revisorsuppleanter
Karin Sejnell
Ulla Axén
Valberedning inför TF 2019
Agneta Åström (sammankallande)
Dodo Sandahl
Astrid Odell
Kontakta webmaster på webmaster@terrierklubben.se