Svenska Terrierklubbens styrelse och övriga funktionärer 2016

Styrelsen vald vid Terrierfullmäktige, april 2016

Arbetsutskottet AU: Marie Carlsson, Annica Andersson, Elisabeth Turtle, Eva Robertson

Ordförande
Marie Carlsson
St. Veda, Christineholm
611 94 Nyköping
Tel. 070-525 83 31 
Vice ordförande
Annica Andersson
Tel. 073-831 44 90
Sekreterare 
Elisabeth Turtle
N. Järnvägsgatan 8A
462 34 Vänersborg
Tel. 0521-12816
Kassör
Eva Robertsson
Tel. 08-26 03 84
Ledamot
Kerstin Edéen
Tel. 070-2772425
Ledamot
Kerstin Ekegren
Tel. 073-7032930
Ledamot,
tävlingssekreterare
Ewa Lundén
Tel. 035-47171, 0736-420223
Ledamot
Johan Norgren
Tel. 070-7412474
Ledamot
Anja Svensson
Tel. 0155-701 39
Suppleant 1
Mia Svärd
Tel. 018-372009
Suppleant 2
Astrid Odell
Tel. 070-6686067
Revisorer
Lars Ramberg
Leif Bergqvist
Revisorsuppleanter
Karin Sejnell
Ulla Axén
Valberedning inför TF 2017
Dan Ericsson (sammankallande)
Agneta Åström
Monica Vikner Stafberg
Kontakta webmaster på webmaster@terrierklubben.se