Terrier i jaktklass på utställning efter 1/1 2017

Sedan 1/1 2017 är det nya regler för att ställa ut terrier i jaktklass på utställning.

I korthet:
Endast hund med lägst 3e-pris på jaktprov eller WCC (Working Class Certificate) äger rätt att starta i jaktklass.
Litet mer detaljerat, här citerar vi SKKs Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef:
”Beteckningen ”J” i stamboken är enligt Utställnings- och championatreglerna definierad som ”Jaktprovsmeriterad i Sverige enligt krav för deltagande i Jaktklass på utställning”.
Det innebär att hunden vid det tillfälle som beteckningen ”J” påfördes hunden hade den jaktprovsmerit som vid det tillfället krävdes för deltagande i Jaktklass på utställning.
Hundar som en gång har påförts beteckningen J behåller denna beteckning även om kravet för beteckningen ändras/höjs, de tas alltså aldrig bort retroaktivt,
Beteckningen ”J” i sig meriterar inte för deltagande i jaktklass på utställning (utan säger att hunden vid det tillfälle som beteckningen J påfördes hunden hade den jaktprovsmerit som vid det tillfället krävdes för deltagande i Jaktklass på utställning).
Från 1 januari 2017 höjdes kravet i enlighet med SvTeK ansökan från Kvalitet 1 på grytanlagsprov till lägst 3:e pris på grytjaktprov. Det är följaktligen endast hundar som har lägst 3:e pris på grytjaktprov som från 1 januari 2017 har rätt att delta i jaktklass på utställning i Sverige (alternativt om hunden innehar ett Working class certificate (WCC))”
Kjell Svensson om WCC: ”En svenskägd hund kan erhålla ett WCC på en utländsk provmerit om den provmeriten är WCC grundande i det land där den är erhållen. En hund som innehar ett WCC har rätt att delta i jaktklass på utställning.”
Har du frågor på detta kontakta Johan Norgren, Tävlingssekreterare.
© 2022 Svenska Terrierklubben