Skrivelse om avel med HD-grad C

Med anledning av ärenden hos Länsstyrelsen i Skåne och frågor rörande avel med hundar med HD-grad C som inkommer till SKK har Centralstyrelsen skickat en skrivelse till Jordbruksverket.

 

→ Skrivelse avseende avel med hundar diagnosticerade med HD-grad C

 

Se även filmade inslag från SKKs indexutbildning:  http://skk.se/?newsitem=28653

 

 

 

 

© 2023 Svenska Terrierklubben