Ok med digitala årsmöten även 2022

SKKs Föreningskommitté, FK, öppnar för digitala års- eller fullmäktigemöten även under 2022. Förutsatt att vissa krav uppfylls, ges därför dispens för de klubbar som vill arragera ett digitalt årsmöte.
© 2022 Svenska Terrierklubben