Inteckningskort förlängs

Svenska Terrierklubbens  inteckningskort vars giltighet går ut 31/12 2020 förlängs av huvudstyrelsen till att gälla till och med 31/12 2021.

© 2022 Svenska Terrierklubben