Exteriörbedömning Vårgårda 5 juni 2021

Västsvenska Terrierklubben bjuder in till Exteriörbedömning lördagen den 5 juni 2021.
Plats: Tånga Hed, dungen bredvid Gula Villan.
Domare: Helena Peterzéns

Raser: Samtliga terrierraser i grupp 3

Avgift: 500:-, betalas till plusgiro 240758-3 , märk inbetalningen med hundens registreringsnummer och ras. Om färre än 12 hundar anmäles ställes bedömningen in och då återbetalas hela anmälningsavgiften. Max antal 45 hundar, därefter stänges anmälan.

I händelse av att bedömningen ställes in p g a för få anmälda hundar betalas hela anmälningsavgiften tillbaka.

Klasser:
Juniorklass/Junior class (9-18 mån)
Unghundsklass/Intermediate class (15-24 mån)
Bruks-/jaktklass/Working class (15 mån-)
Öppen klass/Open class (15 mån-)
Veteranklass/Veteran class (8 år- )

Sista anmälningsdag: 31 maj.
OBS! anmälan kan komma att stänga tidigare om maximalt deltagarantal uppnås.
Anmälan är bindande och medlemskap i SKK-organisationen krävs.

OBSERVERA att SKK rekommenderar att exteriörbedömning är för hundar som ska användas i avel eller behöver meriter för jaktprov. Vid övertalig anmälan kommer därför dessa hundar prioriteras.

För mer information gällande exteriörbedömningen se vår hemsida http://www.vatek.terrierklubben.se

Anmälan per e-post till sekreterare Åsa Malmström, asa.malmstrom@hotmail.com 

I anmälan anges:

Hundens registreringsnummer, hundens namn enligt registreringsbeviset, hundens ras, hundens födelsedatum, ägarens namn, adress och telefonnummer, medlemskap i klubb, vilken klass du vill anmäla till.

Ange varför din hund behöver exteriörbedömas:
Ska gå i avel under året, behöver för jaktmerit, annan anledning.

Personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen och GDPR, läs mer på www.skk.se. Uppgifterna kan komma att användas vid utskick från klubben. Meddela klubben om du inte vill detta. Ange om du godkänner att vi behandlar dina personuppgifter.

 

© 2022 Svenska Terrierklubben