Exteriörbedömning lördagen den 31 oktober 2020 i Östra Ljungby

Plats: Segragymnasiets hundhall, Kunskapsgatan 3, 264 71 Östra Ljungby

Domare: terrierspecialist Pia Lundberg

Raser: Samtliga terrierraser i grupp 3

Anmälan:  anmälningsformulär>>

Avgift: 500:-, betalas till Swish 123 339 55 14, märk inbetalningen med hundens registreringsnummer.

Klasser:

Juniorklass/Junior class (9-18 mån)

Unghundsklass/Intermediate class (15-24 mån)

Bruks-/jaktklass/Working class (15 mån-)

Öppen klass/Open class (15 mån-)

Championklass/Champion class (15 mån-)

Veteranklass/Veteran class (8 år- )

Sista anmälningsdag: 28 oktober kl 23:59

OBS! anmälan kan komma att stänga tidigare om maximalt deltagarantal uppnås.

Anmälan är bindande och medlemskap i SKK-organisationen krävs.

Vid frågor – sekreterare.sytek@gmail.com

Exteriörbedömning av hund

Det är många som saknar utställningarna, både den sociala biten att träffa likasinnade och tävlingsmomentet.
Det har dessutom inneburit en del praktiska konsekvenser för till exempel uppfödare som ska registrera valpar då föräldradjuren kanske inte har exteriör kvalitetsbedömning eller blivit slutligt inmätta.

För att möta det senare behovet har SKKs utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris.

Skriftlig kritik och kvalitetspris

Domaren som genomför exteriörbedömningen ska vara auktoriserad på rasen. Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd, samt gå igenom den precis som på vanlig utställning. Hunden får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged.

På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning.

De hundraser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.

Resultaten registreras i Hunddata

Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader och som utställningsmerit för championat i annan disciplin. Hundens resultat kommer registreras i den klass hunden är berättigad att delta.

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader.

Anmäl dig till en exteriörbedömning

Anmälan till exteriörbedömning ska göras i förväg.
Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den är lägst 500 kronor.

Avstånd och handhygien!

Tänk på att hålla avstånd till varandra samt ha god handhygien under hela bedömningstillfället!

Covid-19: Vi följer de regler och rekommendationer som meddelas av regering, myndigheter samt SKK centralt.

För att vi ska kunna beräkna deltagarantalet gäller endast föranmälan samt en person per anmäld hund.

Starttider kommer att meddelas efter att anmälan har stängt, vi kommer att släppa in strax före aktuell hunds bedömning och det är inte tillåtet att stanna kvar efter bedömningen, på så vis räknar vi med att det endast kommer att vara ett fåtal personer på plats under bedömningen.

© 2022 Svenska Terrierklubben