Exteriörbedömning i Norrtälje lördagen den 24 april 2021

Östsvenska Terrierklubben inbjuder till

Exteriörbedömning lördagen den 24 april 2021

Plats: MT-hallen, Baldersgatan 25, Norrtälje

Domare: Patrik Cederlöf och Catharina Hasselgren

Raser: Samtliga terrierraser i grupp 3

Anmälan: se anmälningsformulär

Avgift: 500:-, betalas med swish 123-277 04 28, märk inbetalningen med hundens registreringsnummer och ras.

Klasser:
Juniorklass/Junior class (9-18 mån)
Unghundsklass/Intermediate class (15-24 mån)
Bruks-/jaktklass/Working class (15 mån-)
Öppen klass/Open class (15 mån-)
(Championklass/Champion class (15 mån-))
Veteranklass/Veteran class (8 år- )

Sista anmälningsdag: 21 april kl 23:59
OBS! anmälan kan komma att stänga tidigare om maximalt deltagarantal uppnås.
Anmälan är bindande och medlemskap i SKK-organisationen krävs.

OBSERVERA att SKK rekommenderar att exteriörbedömning är för hundar som ska användas i avel eller behöver meriter för jaktprov. Vid övertalig anmälan kommer därför dessa hundar prioriteras.

För mer information kring exteriörbedömningen, se vår hemsida http://www.ostek.org

Anmälan till exteriörbedömning 24/4 2021 (google.com)

© 2022 Svenska Terrierklubben