Avelskonferens den 16 oktober

Svenska Terrierklubbens avelskommitté
inbjuder till
AVELSKONFERENS
via Zoom

Program SvTeKs AVELSKONFERENS

Lördagen den 16 oktober

09.30-10.30 Hälsoenkäter

Inledning av SvTeK/AKs Annica Andersson.
Åsa Sandberg, Borderterriersällskapet, och Annika Vänje, Sv Irländsk Terrierförening, beskriver deras respektive klubbars upplägg med hälsoenkäter inför förestående RAS-revidering.

10.30-10.50 Paus

10.50-12.00 forts
Som man frågar, får man svar.
Tips, råd, erfarenhetsutbyte om enkäternas byggstenar, goda och dåliga exempel, digitala hjälpmedel och utvärderingen.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Agria Breed Profile
Annika Forsberg, regionchef Agria Sällskapsdjur, Uppsala, lotsar oss igenom Agrias Breed Profile 2011-16 (ABP, populationsbaserad statistik över sjukdomar, skador och mortalitet). Annika kommer visa oss statistik från ett urval terrierraser som exempel.

14.30-14.50 Paus

14.50-16.00 Annika Forsberg fortsätter sin genomgång av Agria Breed Profile.

16.00- 16.15 Paus

16.15-ca 17.00 Avrundning och sammanfattning.

Reservation för ändringar.

Sista-minuten-anmälan >>
Länk till mötet och information om hur vi använder zoom mailas ut efter anmälan.

Hjärtligt välkomna!
Svenska Terrierklubbens Avelskommitté

 

© 2023 Svenska Terrierklubben