Avelskonferens 23-24 mars 2019

 

OBS! Anmälan senast 17/3 >>

PROGRAM och deltagaravgifter

Helgen 23-24 mars håller Svenska Terrierklubben avelskonferens i Sollentuna.

Lördagen den 23 mars

11.00-17.00 Avelsutvärdering av våra grythundar
Avelskommittén och Jaktkommittén bjuder in företrädare för de jagande terrierraserna och andra intresserade att träffas runt avelsutvärdering av jaktegenskaperna. Närvarar gör även grytdomarkollegiets Johan Sonesson (även SKK/Jhk) och Niklas Carlberg.
Föreläsningar och workshop.

12.00-13.00 Lunch

13.00-17.00 De numerärt små terrierraserna
Arbetsgruppen för numerärt små terrierraser (Ag-NSTR) inbjuder till en föreläsning om avelsarbetet med utrotningshotade djur och bevarandeprojekt ur ett genetiskt perspektiv med paralleller till hundvärlden. Föreläsare är populationsgenetikern och professor vid Stockholms Universitet Linda Laikre. Linda har i sin forskning arbetat både med utrotningshotade djur och hundar. Läs mer här>>


Söndag den 24 mars

09.00-11.00 RAS – lekmannaverk med högt ställda kunskapskrav
Vad gör RAS till ett effektivt verktyg för en bättre ras och när blir det en papperstiger? Vi ventilerar erfarenheter och diskuterar tillsammans med Anne Bucksch, avelskonsulent SKK. Läs mer om

11.05-12.00 Hjälp, rasen har fått ett DNA-test – hur gör vi?
Rasföreträdare med olika erfarenhet av DNA-tester i paneldiskussion, om allt från blod eller svabbar till publicering av resultat.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Tänder och bett – hur avlar vi och ger kloka råd?
En föreläsning om tandstatus och tandhälsa med fokus på avel och ärftlighet. Föreläsare är Ann Pettersson, Sveriges första specialist i odontologi på hund och katt. Ann är docent i odontologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

15.00-15.30 Fika

15.30-16.30 Tänder och bett fortsättning

16.30 Sammanfattning och avslutning.

Med reservation för ändringar.

Anmälan senast 17/3 >>
(begränsat antal platser, så först till kvarn eller medlemskap kan komma att gälla)
Luncher, föreläsare och lokaler är sponsrade av Agria och SvTeK

Kostnad lördag 350 kr (inkl lunch och fika) 250 kr (enbart en fikabuffé)
Kostnad söndag 400 kr (lunch och två fika) 300 kr (enbart emfika)

Övernattning på Scandic möjlig enkelrum 790kr och dubbelrum 890kr
Gemensam middag arrangeras om intresse finns.

Summera och betala in aktuell deltagaravgift senast 17 mars på SvTeKs pg 859707-2 alt Swish 123 422 68 25. Glöm inte att ange deltagarnamn.

Hjärtligt välkomna!
Svenska Terrierklubbens Avelskommitté, Jaktkommitté
och Arbetsgrupp för Numerärt Små TerrierRaser

© 2023 Svenska Terrierklubben