GDPR


Warning: include(): Filename cannot be empty in /home/terrnse/public_html/wp-content/themes/terrierklubben-2022/page.php on line 19

Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/terrnse/public_html/wp-content/themes/terrierklubben-2022/page.php on line 19

Svenska Terrierklubben (SvTeK) värnar om medlemmarnas integritet och är därför mycket varsamma med personuppgifter. SvTeKs medlemsregister sköts av Svenska Kennelklubben, men det händer att vi kopierar och använder utdrag ur detta för att kommunicera med t ex avelsfunktionärer, ungdomsmedlemmar, en viss lokalklubb eller något annat tvärsnitt till medlemmarnas fromma. Vi använder även medlemmars personuppgifter för att föra statistik över hur många av en viss medlemstyp vi har, hur många som har betalt medlemsavgift m.m. Medlemmars/hundägares/uppfödares namn publiceras i förekommande fall i anslutning till deras hundars resultat från utställning, jaktprov och andra terrieraktiviteter.

SvTeK har tagit fram RIKTLINJE Integritetsskydd SvTeK, som i enlighet med den Europeiska Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. De principer SvTeK arbetar efter är att:
• Uppgifterna ska behandlas lagligt och korrekt med tydligt syfte och ändamål.
• Uppgifterna ska enbart insamlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
• Enbart uppgifter som är relevanta och nödvändiga för ändamålet samlas in.
• Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade.
• Uppgifterna ska enbart förvaras så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål.
• Behandling av uppgifterna får enbart ske om lämplig säkerhet är säkerställd.
• Personuppgiftsansvarige (SvTeKs huvudstyrelse) ska ansvara för och kunna redogöra för att ovanstående punkter följs.
• Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste SvTeK anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. SvTeK kan också behöva informera de registrerade.

Om du inte vill att vi sparar någon eller några av dina personuppgifter så uppmanar vi dig att kontakta medlem@terrierklubben.se så tar vi bort dem åt dig. Se även SKK om GDPR och Datainspektionen.

© 2022 Svenska Terrierklubben