POÄNGBERÄKNING

Statuter Årets Viltspårterrier 2019 – se nedan

Rapportera in dina viltspårresultat 2019 här>>

Ansvarig Susanne Sarezäter, Viltspårgruppen

 

Med start from 2014-01-01 räknas följande meriter i tävlingen om Årets Viltspårsterrier.

STATUTER

Högst fem (5) resultat får räknas, varav högst två (2) från samma domare.
20 poäng för ett 1 pris i öppen klass

15 poäng för ett 2 pris i ökl

10 poäng för ett 3 pris i ökl

15 poäng för godkänt i anlagsklass, akl

15 extra poäng för ett HP i ökl

Svenskt Viltspårchampionat ger 10 extra poäng

Genomfört prov anlags- eller öppenklass med 0-pris ger 2 poäng
(Vinnaren även direktkvalificerad till nästa års viltspårsmästerskap.)

1 extra poäng för varje slagen hund, till provbästa (dvs. den hunden som är vinnaren) på ordinarie prov i ökl, dock max 15 extra poäng per provtillfälle.

Hundens förare ska vara medlem i SvTeK eller till SvTeK ansluten rasklubb vid varje tävlingstillfälle. Tävlande hund skall vara stamboksförd i SKK och också tillhöra en ras som SvTeK utgör specialklubb för.

Om du vill delta i tävlingen om Årets Viltspårterrier ska du meddela oss dina resultat här>> senast den 15 januari nästkommande år för att komma med på den slutliga listan.

Viltspårgruppen

 

Viltspår →