Avelskommittén, domarkvalitetskommittén, jaktkommittén, mentalitet, kommittén för numerärt små raser, kommittén för utbildning och föreningteknik, viltspårkommittén

Under övriga kommittéer hittar du: pr-kommitténtävlingskommittén, utställningskommitténdomarkonferenskommittén 2014terrierderbykommittén 2014