Kommittén för kommunikation/PR

pr@terrierklubben.se
Ulla Åhrberg-Renström (sammankallande)
Annica Andersson
Cecilia Benjaminsson
Lena Tamm

Tävlingskommittén

Birgitta Sköld (sammankallande)
Christina Johansson
Ewa Lundén
Ulla Rylander
Ulrika Skarp

Utställningskommittén

uk@terrierklubben.se

KONFERENS & DERBY:

Domarkonferenskommittén 2020-21

Mats Lindborg (sammankallande)
Gertrud Hagström
Inger Hansson
Mia Sandgren
Monica Vikner Stafberg

Terrierderbykommittén 2020-21

Johan Norgren (sammankallande)
Alf Andersson
Christina Johansson
Ove Johansson