Medlemmar

Annica Andersson (sammankallande)Marie CarlssonKommittén kommer utökas 2021 inför regelrevideringen.
0738-31 44 900705-25 83 31
E-POSTE-POST

Reviderade Regler för grythundsarbete 2017-07-01 – 2022-06-30

Till arbetsgruppen för viltspår →

JK INFORMERAR

SKK/Jhk: Otydlighet kring utfasning av grävling

Levande grävlingar vid grytanlagsprov ska fasas ut över en femårsperiod, det föreslår Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Tillsammans med Svenska Jägareförbundet har vi kritiserat förslaget.

Viktig information rörande grytprov fr.o.m. 1 oktober 2019

För att starta på grytjaktprov har hittills krävts att hunden först har genomfört ett grytanlagsprov med kvalitet 1. Efter samråd mellan de tre grytprovsarrangerande klubbarna – Svenska Terrierklubben, Svenska Taxklubben och Svenska Grythundklubben – har nu SKKs Jakthundskommittés verkställande utskott fattat beslutet att det kravet är borttaget från och med 1 oktober 2020.  Den injagade hunden kan nu startas direkt på grytjaktprov.

Läs även Jakthundskommitténs ”Så klarar vi injagning och testning av grythundar utan grytanlagsprov på hägnad grävling”.

JK INFORMERAR
Anlagsprovet för tysk jaktterrier är fr.o.m. 2012 öppet även för andra terrierraser.

För att starta på anlagsprovet skall hunden först ha genomfört ett grytanlagsprov med omdömet Kvalitet 1. Detta skall kompletteras med ett vattenpassionstest och ett skottfasthetstest som ibland kan göras i samband med grytanlagsprovet och ibland separat efter kontakt med TJTK:s provsamordnare.

Till dessa moment kopplas en drevdel som kan göras på uppstött fälthare (anlagsprov fält) eller på valfritt hårvilt under sök i skogsmark (anlagsprov skog). Här bedöms bl.a. hundens skall, drevföråmga, sök och återgång. Ett antal provtillfällen arrangeras varje höst av TJTK och finns i provprogrammet på www.tjtk.se eller direktlänken här.

Anmälan till sådant prov (drevdel fält eller skog) görs på blankett på TJTK:s hemsida senast två veckor före provdatum. För att hunden skall kunna gå till pris på anlagsprovet så måste den vara skalldrivande, d.v.s driva med skall i färska löpor. Det räcker ej med att hunden skallar vid syn- eller hörselkontakt.

Om hunden har gjort ett godkänt anlagsprov skog eller fält så kan den starta på det inofficiella fullbruksprovet. Detta prov innehåller spår- lydnads- och apporteringsmoment. Bestämmelser för både anlagsprov och fullbruksprov finner du på www.tjtk.se.