NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

Domarlista för utställningar i Norden 2021, publiceras när restriktionerna hävs →
Ansvarig Susanne Robertsson.

SvTeKs utställningar 2021

Publiceras  när restriktionerna hävs.