NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

Domarlista för utställningar i Norden 2021, publicerad  2021-07-20 →
Ansvarig Susanne Robertsson.

SvTeKs utställningar 2021
2021-07-17
Vilsta, Eskilstuna - ANM FULLBOKAD!
SVTEK / ÖSTEK
PM →Ringfördelning → Resultat→
2021-08-28
Skellefteå
SVTEK/ÖNTEK
PM →RingfördelningResultat
2021-09-11
Bjuv
SVTEK/SYTEK
PM →RingfördelningResultat
2021-10-02
Tångahallen, Vårgårda
SVTEK/VÄTEK
PM →RingfördelningResultat