Mejla aktiviteter till webmaster@terrierklubben.se

2021

I nuläget (januari -21) ligger all verksamhet inom Terrierklubben nere på grund av pandemin.

Ras- och lokalklubbar samt huvudstyrelsen genomför styrelse- och kommittémöten på distans. Utestående årsmöten och Terrierfullmäktige kommer genomföras digitalt detta år eller flyttas fram till 2022. Vi aktiverar kalendariet här på anslagstavlan så snart smittskyddsläget tillåter utställningar och annan verksamhet igen.

Vid frågor kontakta sekreterare@terrierklubben.se.