SvTeKs kommitté för utbildning och föreningsteknik ansvarar för den övergripande samordningen och handläggningen av utbildnings- och föreningstekniska aktiviteter inom SvTek, i enlighet med SKK och SvTek policy inom dessa områden.

KOMMITTÉNS ARBETSUPPGIFTER
 • Fortlöpande för SvTek räkning bevaka utbildnings- och föreningstekniska frågor inom SKK-organisationen och vad som i övrigt är av intresse för medlemmarna inom området
 • Fortlöpande informera medlemmarna om aktuella utbildningsmöjligheter.
 • Fortlöpande inventera och kartlägga utbildningsbehovet hos skilda målgrupper inom SvTeK samt vidta erforderliga utvecklings- och utbildningsaktiviteter i samråd med övrida kommittéer
 • Planera och genomföra utbildningsaktiviteter enligt fastställd utbildningsplan
 • Inom fastställda budgetramar besluta om bidrag för genomförande av utbildning och eventuell produktion av utbildningsmaterial
 • På sikt utveckla former för Internet-baserade utbildningar
 • På uppdrag av styrelsen handlägga föreningstekniska frågor inklusive stadgefrågor

Epost till kommittén: ufk@terrierklubben.se

 • Johan Norgren  (sammankallande och ansvarig stadgefrågor)
  Tel. 070-7412474
 • Alf Andersson
 • Anna Oldén
 • Elisabeth Turtle