Kommittén bildades 2009 på initiativ av SvTeK styrelse och består av Mats Lindborg, som ansvarar för att kommittén sammanträder och framför gruppens synpunkter till SvTeKs huvudstyrelse, samt av Gertrud Hagström, Anna-Lena Munkvall.

UPPGIFTER:
  • vara rådgivande i frågor rörande exteriördomare gentemot Svenska Terrierklubbens huvudstyrelse
  • avge yttrande till huvudstyrelsen om såväl grund- som vidareutbildning för terrierdomare
  • vara ett bollplank för huvudstyrelsen i samtliga frågor rörande exteriördomare för terrier
  • bevaka övergripande frågor för terrierrasernas exteriördomare inom exempelvis huvudorganisationen SKK
LEDAMÖTER:
Mats Lindborg (sammankallande)
Hassmyran 1
736 91 Kungsör
Tel. 0227-21062
Gertrud Hagström
Vedby 2233
395 90 Kalmar
Tel. 0480-474902
Anna-Lena Munkvall
Valsättravägen 27
184 94 Åkersberga
Tel. 08-54026385