Svenska Terrierklubbens styrelse och övriga funktionärer 2020/-22

Styrelsen vald vid Terrierfullmäktige,  28 juni 2020.

Arbetsutskottet AU: Johan Norgren, Annica Andersson, Elisabeth Turtle, Isabella Asp

Ordförande
Johan Norgren
Lennartsnäsvägen 15
179 98 Färentuna
Tel. 070-741 24 74
Vice ordförande
Annica Andersson
Tel. 073-831 44 90
Sekreterare 
Elisabeth Turtle
N. Järnvägsgatan 8A
462 34 Vänersborg
Tel. 070-5310962 alt 0521-12816
Kassör
Isabella Asp
Friparksvägen 7
146 38 Tullinge
Tel. 070-266 65 38
Ledamot
Cecilia Benjaminson
Tel.073-4206680
Ledamot
Anna Oldén
Tel. 070-874 46 66
Ledamot, tävlingssekreterare
Birgitta Sköld
Pregestadsvägen 334
275 67 Vollsjö
Tel. 070-542 03 95
Ledamot
Anja Svensson
Tel. 0155-701 39
Ledamot
Ulla Åhrberg-Renström
Tel. 070-552 16 94
Suppleant 1
Rickard Hagström
Tel. 070-6786606
Suppleant 2
Felicia Lejdbrandt
Tel. 073-530 49 47
Revisorer
Per Tamm
Maud Lundvall
Revisorsuppleanter
Karin Sejnell
Göran Tullberg
Valberedning inför TF 2022
Agneta Åström (sammankallande)
Ewa Lundén
Jan-Erik Ek
Kontakta webmaster på webmaster@terrierklubben.se