Årets terrier 2018 →
Årets terrier 2017 →
Årets terrier 2016 →
Årets terrier 2015 →
Årets terrier 2014 →

Poängberäkning

Poäng ges för sammanlagda antalet anmälda terrier i officiell klass på hela utställningen till hund placerad i finaltävlan om Best In Show på utställning anordnad av Svenska Terrierklubben och dess lokalavdelningar. De fem bästa resultaten räknas. Dessa listor hålls uppdaterade av Eva Robertsson, kassor@terrierklubben.se 

ANTAL ANMÄLNINGAR
TILL 100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
BIS 1
25
30
35
40
45
50
BIS 2
20
25
30
35
40
45
BIS 3
15
20
25
30
35
40
BIS 4
10
15
20
25
30
35

Årets terrier 2018 →
Årets terrier 2017 →
Årets terrier 2016 →
Årets terrier 2015 →
Årets terrier 2014 →