Syftet med enkäten är att följa upp hälsan för rasen i Sverige, så att vi kan få en samlad bild av sjukdomar och andra hälsoproblem som kan förbättras genom medveten avel i framtiden. Alla bidrag är viktiga, friska som sjuka, unga som gamla och även för hundar som inte finns kvar i livet längre.
Tack för ditt bidrag till en friskare ras!

Svenska Terrierklubben har avelsansvaret för english toy terrier.

Länk till enkäten: