SvTeK förlänger de inteckningskort som gäller till 2021-12-31 till att också gälla hela 2022.