Den framflyttade exteriördomarkonferensen genomförs den 26-28 november med hela 13 presentationsraser. Däremot har huvudstyrelsen beslutat att ställa in det traditionella Terrierderbyt. Terrierdomarna kommer få följande terrierraser presenterade: american hairless/rat, american staffordshire, bedlington, bull/miniatyr, english toy, manchester, norfolk, norwich, sealyham och tysk jaktterrier. Konferensen genomförs på Scandic Infra city i Upplands Väsby, men domare som så önskar kommer kunna välja att följa konferensen via Zoom.