Vi utlyser en fototävling för att hitta härliga terrierbilder som kan pryda fondväggarna på våra montrar på Stockholm Hundmässa och My Dog samt finnas med på Terrierderby och Exteriördomarkonferens.
Bilderna vi söker ska ha terriern i centrum, dvs inga människor, och skildra mångfalden, energin och glädjen hos våra terrier. Vi kommer spinna vidare på temat terriern som tusenkonstnär, aktiv på många sätt.
Vinnarna, upphovspersonerna bakom bilderna som vi väljer ut kommer att presenteras i Terrierposten och belönas med pris från våra hederspriser.
Vi behöver ert bidrag senast 15 juli – skickas till terrierposten@terrierklubben.se.