Skriv under uppropet mot hundsmuggling och massimport

Svenska Kennelklubben kräver politiska åtgärder för att komma åt problemet med smuggling och massimport av hundar. Därför har SKK startat en namninsamling som senare ska överlämnas till våra beslutsfattare.