Övre Norra Terrierklubben bjuder in till Exteriörbedömning lördagen den 12 juni 2021.

Plats: Bergsbyns IP
Domare: Cindy Pettersson

Raser: Samtliga terrierraser i grupp 3

Avgift: 500:-, betalas till plusgiro  888677-2, märk inbetalningen med hundens registreringsnummer och ras. Om färre än 30 hundar anmäles ställes bedömningen in och då återbetalas hela anmälningsavgiften. Max antal 40 hundar, därefter stänges anmälan.

I händelse av att bedömningen ställes in p g a för få anmälda hundar betalas hela anmälningsavgiften tillbaka.

Klasser:

Juniorklass/Junior class (9-18 mån)

Unghundsklass/Intermediate class (15-24 mån)

Bruks-/jaktklass/Working class (15 mån-)

Öppen klass/Open class (15 mån-)Veteranklass/Veteran class (8 år- )

Sista anmälningsdag: 31 maj.

OBS! anmälan kan komma att stänga tidigare om maximalt deltagarantal uppnås.

Anmälan är bindande och medlemskap i SKK-organisationen krävs.

OBSERVERA att SKK rekommenderar att exteriörbedömning är för hundar som ska användas i avel eller behöver meriter för jaktprov. Vid övertalig anmälan kommer därför dessa hundar prioriteras.

Anmälan per e-post till:  norraterrierklubben@gmail.com  

 

 

 

I anmälan anges:

  • Hundens registreringsnummer
  • Hundens namn enligt registreringsbeviset,
  • Hundens ras
  • Hundens födelsedatum,
  • Ägarens namn, adress, telefonnummer och mailadress
  • Medlemskap i klubb,
  • Vilken klass du vill anmäla till.
  • Ange varför din hund behöver exteriörbedömas: Ska gå i avel under året, behöver för

jaktmerit, annan anledning.

Anmälan är ej godkänd utan betalning

För att vi ska kunna följa rådande restriktioner och hålla avstånd gäller 1 person/hund.