En liten påminnelse från SvTeKs sekreterare Elisabeth att både Terrierklubben och Svenska Kennelklubben önskar få uppdaterad information om er aktuella styrelsesammansättning och kontaktperson för avelsrelaterade frågor.

Meddela sekreterare@terrierklubben.se och hos SKK>>