Inbjudan till Viltspår-SM för alla Terrierraser. Söndagen den 20 juni i Östergötland och Örebro län.

OBS! Konsekvenser av covid-19 gör att vi får beakta aktuella rekommendationer från våra myndigheter och vi får följa SKKs åtgärder för klubborganiserad verksamhet.

Reservation för eventuella och snabba förändringar!!! Tävlingen kan bli inställd med kort varsel eller annat som händer på vägen som gör att man får ev. överväga hur många ekipage som kan vara med. Arrangemanget under helgen kan komma att utforma sig annorlunda! Om tävling blir inställd återfås anmälningsavgiften!

Viltspårprovet är officiellt och genomförs i öppenklass (ÖKL), helt enligt SKK:s regelverk. Deltagande hund måste ha uppnått titeln SEVCH.

Respektive rasklubb väljer själv ut sina representanter och har möjlighet att anmäla två deltagare, skulle det finnas platser över så kan det eventuellt finnas möjlighet för ytterligare. Om rasklubb väljer att inte anmäla något ekipage, eller endast ett, kan eventuellt andra ekipage beredas plats. Om sent förhinder av något anmält ekipage, har rasklubben rätt att sätta in reserv. Tänk gärna på en reserv i samband med anmälan så reserven har tid att förbereda sig. Senaste årets vinnare i Viltspår- SM har dessutom en garanterad plats, liksom vinnaren i tävlingen Årets Viltspårterrier.
Obs! Finns dock begränsning i antalet spår. Om antalet anmälda ekipage överstiger antalet spår, kan det bli att rasklubb endast kan skicka 1 ekipage.

Medlemskap i Svenska Terrierklubben alternativ rasklubb inom SvTeK är obligatorisk. Tävlande hund skall vara stambokförd i SKK samt även tillhöra en ras som SvTeK utgör specialklubb för.

Anmälningsavgiften är 500 kr/ekipage. Anmälan är bindande och avgiften betalas in på SvTeKs:
Plusgiro 859707-2 eller via Swish 123 422 68 25. Lämna tydlig avsändare: vem som betalat vad och varför!

Sista anmälningsdag är 2021 05 31 kl. 24.00

Anmäl här>>

Förutom anmälningsavgiften tillkommer för var och en, kostnad för övernattning samt resekostnader.
Var och en bokar själv inkvartering. Förslag på inkvartering: I Mjölby finns Skogssjöbadens Camping, Väderkvarnsbackens korttidscamping (endast 1 dygns övernattning). First Camp i Linköping Glyttinge. Camping Askersund, Borensberg.

Samling, lottdragning, tävling samt prisutdelning kan komma att se annorlunda ut mot föregående år. Mer information kommer i PM till de anmälda.

Hjärtligt välkomna.
Svenska Terrierklubbens Viltspårgrupp