SvTeK har ingått ett avtal med Bozita Robur som kommer sponsra Terrierklubbens alla utställningar och provverksamhet under 2020-21 och får då en exklusiv rätt som djurfoderbolag jämte huvudsamarbetspartner Agria.