Från och med 1 oktober 2019 kan den injagade hunden startas direkt på grytjaktprov i naturen. Läs Jakthundkommitténs verkställande utskotts beslut och kompletterande information om hur vi klarar  träning och injagning framåtriktat här>>