Utredningen, som initierats av KF 2017, har studerat utvecklingen av höftledsdysplasi, HD, under perioden 2004–2018 och bland annat analyserat orsakerna till varför andelen hundar med C-höfter ökat under senare tid.
Hela presentationen filmades och slutrapporten finns publicerad här>>