Agria

Agria är Svenska Terrierklubbens samarbetspartner för djurförsäkringar. SvTeKs medlemmar får  sedan 1/1 2020 15% rabatt hos Agria och försäkrade terrier hos Agria utgör underlaget för Agrias bidra till vår verksamhet vilket genom åren bl a möjliggjort ungdomsläger, viltspår-SM, priser till årets terriervinnarna, avelskonferenser och möten för numerärt små raser.

© 2023 Svenska Terrierklubben