Slatharig foxterrier

Släthårig foxterrier

Den släthåriga foxterriern är i dag en mycket uppskattad sällskapshund, och är med sitt arbetsvilliga och orädda temperament även en utmärkt grythund. Den gör sig även gällande som duktig eftersökshund, och den passar också utmärkt inom de flesta andra grenar, en riktig allroundhund!

Ursprungligen kallade man alla hundar av terriertyp som användes till rävjakt för foxterrier (fox = räv). Släthårig foxterrier är den yngsta av de två foxterrierraserna. Rasens uppgift var rävsprängare, det vill säga att få ut räv som under jakten gått i gryt.

I början fäste man inget eller ringa avseende vid utseendet om den kunde fungera i jaktsammanhang. Den skulle emellertid vara tillräckligt mycket vit för att vara lätt att skilja från räven. De två varianterna blandades inbördes till år 1876, då den engelska kennelklubben började föra separata register.

Släthårig foxterrier är en rörlig och livlig hund. Den är alert, har snabba rörelser, är uppmärksam, alltid i spänd förväntan, vänlig, arbetsvillig och orädd. Trots att det är en utpräglad grythund som jagar under jord – den är en god grävare – så är den även förtjust i vatten och många älskar att bada på sommaren. Kräver minimal pälsvård.

Släthårig foxterrier illustration

Fakta

  • Ursprung: Storbritannien
  • Användningsområde: Sällskaps- och grythund.
  • Mankhöjd: Inte över 39 cm (tik något mindre)
  • Vikt: 7,5–8 kg (tik 7–7,5 kg)

RAS – Rasspecifika avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Dokument

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben