Nihon teria

Nihon Teria

Rasen är livlig och har ett glatt humör. Rasen har sitt ursprung ur släthårig foxterrier, vilka importerades på 1700-talet från Nederländerna, och andra småväxta inhemska hundraser från Nagasaki i Japan. De flesta japanska raserna var storvuxna och det fanns i städerna ett behov av en mindre hundras. Omkring 1920 började avelsarbetet med att skapa en enhetlig ras och först 1930 hade detta resultat uppnåtts. Dessa hölls som knähundar i Kobes och Yokohamas hamnar. Antalet individer i Sverige är få.

Nihon teria illustration

Fakta

  • Ursprung: Japan
  • Användningsområde: Sällskap
  • Mankhöjd: 30-33 cm

Länkar

RAS – Rasspecifika avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Dokument

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben