Terrierjuniorerna

Terrierjuniorerna är en avdelning för ungdomar upp till  25 år. Besök Terrierjuniorernas egen Facebook-sida på https://www.facebook.com/terrierjuniorerna

Kontakt: Rickard Hagström, ansvarig för Terrierjuniorerna, tillsammans med Anna Oldén, de nås via juniorerna@terrierklubben.se

Terrierjuniorernas ungdomsläger 2018

Ungdomsläger 2013
Wilhelmina Walldén som vann SM i Junior Handling 2012
Wilhelmina Walldén som vann SM i Junior Handling 2012

Tidigare aktivteter:

  • Ungdomsläger för terrierintresserade Vilsta 16-19 juni 2019
  • Ungdomsläger för terrierintresserade Öster Malma 17-20 juni 2018
  • Ungdomsläger för terrierintresserade Öster Malma 31 juli-2 augusti 2015
  • Ungdomsläger för terrierintresserade Hargebaden 8-11 augusti 2013
  • Ungdomsläger för terrierintresserade Vilsta 19-22 juli 2012

Statuter för Svenska Terrierklubbens resestipendium

Sökande skall vara medlem i Svenska Terrierklubben/alternativt Sveriges Hundungdom med val Terrierklubben, vara mellan 15-20 år vid ansökan och ha ett stort och varaktigt terrierintresse.

Stipendiet är personligt och skall användas till en resa för att förkovra och fördjupa sitt terrierintresse. Stipendiet kan endast erhållas vid ett tillfälle.

Stipendiat skall efter sin resa skriva ett reportage om resan i Terrierposten. Om stipendiet inte utnyttjas inom en tvåårsperiod, ska det återbetalas.

Ansökan ska vara välskriven och innehålla en presentation av dig själv och ditt Terrierintresse. Det bör framgå av ansökan hur du vill använda stipendiet.

Ansökan skall vara Svenska Terrierklubbens sekreterare tillhanda senast 31 mars.

Svenska Terrierklubbens styrelse beslutar hur resestipendiet på 8000 kr fördelas.


Medlemskap i Terrierjuniorerna

Det finns flera alternativ för ungdomar att bli medlem i Terrierjuniorerna.

 

Familjemedlem

Om någon i din familj redan är fullbetalande medlem i klubben kan du välja att lösa familjemedlemskap.  Familjemedlemskap kan endast lösas för omyndiga barn eller personer folkbokförda på samma adress som en fullbetalande medlem. Familjemedlem erhåller inte Terrierposten.

 

Ungdomsmedlem 13-25 år

För ungdomar mellan 13-25 år erbjuder vi ett medlemskap som ungdomsmedlem. Ungdomsmedlem erhåller Terrierposten och har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

 

Medlem via Sveriges Hundungdom

Ungdom mellan 6-25 år som blir medlem i Terrierklubben via Sveriges Hundungdom får 2 ytterligare medlemskap på köpet, ett i vald hundungdomsklubb och ett i den länsklubb där man man bor.

Länkar

© 2023 Svenska Terrierklubben