Terrierjuniorerna

Terrierjuniorerna är en avdelning för ungdomar upp till  25 år. Besök Terrierjuniorernas egen Facebook-sida på https://www.facebook.com/terrierjuniorerna

Kontakt: Rickard Hagström, ansvarig för Terrierjuniorerna, tillsammans med Anna Oldén, de nås via juniorerna@terrierklubben.se

Terrierjuniorernas ungdomsläger 2018

Ungdomsläger 2013
Wilhelmina Walldén som vann SM i Junior Handling 2012
Wilhelmina Walldén som vann SM i Junior Handling 2012

Tidigare aktivteter:

  • Ungdomsläger för terrierintresserade Vilsta 16-19 juni 2019
  • Ungdomsläger för terrierintresserade Öster Malma 17-20 juni 2018
  • Ungdomsläger för terrierintresserade Öster Malma 31 juli-2 augusti 2015
  • Ungdomsläger för terrierintresserade Hargebaden 8-11 augusti 2013
  • Ungdomsläger för terrierintresserade Vilsta 19-22 juli 2012

Statuter för Svenska Terrierklubbens resestipendium

Sökande skall vara medlem i Svenska Terrierklubben/alternativt Sveriges Hundungdom med val Terrierklubben, vara mellan 15-20 år vid ansökan och ha ett stort och varaktigt terrierintresse.

Stipendiet är personligt och skall användas till en resa för att förkovra sitt terrierintresse.

Stipendiat skall efter sin resa skriva ett reportage om resan i Terrierposten. Om stipendiet inte utnyttjas inom en tvåårsperiod, ska det återbetalas.

Ansökan skall vara Svenska Terrierklubbens sekreterare tillhanda senast 31 mars.


 

Länkar

© 2022 Svenska Terrierklubben