Kennelfullmäktige 2017

Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige genomfördes på Söder i Stockholm helgen 29/9-1/10. En delvis ny styrelse valdes på lördagens eftermiddag med för andra gången enhälligt omval av Pekka Olsson som ordförande. Från terrierleden tillfördes att Thomas Uneholt valdes förste vice ordförande, mångårigt aktiv i Svenska Terrierklubben, därtill med omval av terrieruppfödarna Eva Lejdbrandt och Patrik Cederlöf, båda på ledamotplats samt nyinvald i SKKs styrelse är Ove Johansson, förste suppleant.

På kvällen kunde Svenska Terrierklubbens fem delegater stolt få uppleva att fyra terrieruppfödare tilldelades hundsveriges högsta utmärkelse, Hamiltonplaketten: Berit Burmeister Lindgren och Thomas Lindgren för kennel Radagast, Eva Söderwall för kennel Tribun, Anja Svensson för kennel Klettermusen och Thomas och Christina Uneholt, kennel Seamrog. Terrierprofilerna Cindy Pettersson och Johan Sonesson tilldelades dessutom SKKs förtjänsttecken. Det var kort sagt en märkesdag för terriersverige. Hjärtinnerliga gratulationer till alla dessa sex förtjänstfulla insatser för hundsverige med terrierska förtecken.

Under söndagen fortsatte förhandlingarna med en lång rad motioner på agendan. Längre rapport om Kennelfullmäktige 2017 kommer i nästa nummer av Terrierposten.

#kennelfullmäktige2017#hamiltonplaketten

Bilder från lördagskvällen bankett:

Tysk Jaktterrierklubbs president Johan Sonesson tillika ledmot i SvTeKs jaktkommitté sedan många och vår representant i FCIs grythundskommitté tar emot SKKs förtjänsttecken av SKKs (för andra gången omvalde) ordförande Pekka Olsson.

 

 

Terrierklubbens närvarande delegater, med ordförande Marie Andersson th i spetsen, tog tillfället i akt att överräcka blommor till Cindy Pettersson som mottog SKKs förtjänsttecken på lördagens bankett. Enastående Cindy tilldelades SvTeKs förtjänsttecken i våras.

 

Välförtjänta terrieruppfödare som just mottagit sina Hamiltonplaketter med tillhörande diplom och nålar – Berit
Burmeister-Lindgren, Thomas Lindgren, Thomas Uneholt, Tina Uneholt och Eva Söderwall.

Anja Svensson, borderterrieruppfödare under prefixet Klettermusens, visar stolt upp sitt diplom.

Belönade uppfödargärningar Tina och Thomas Uneholt, kennel Seamrog, Anja Svensson, kennel Klettermusens, Eva Söderwall, kennel Tribun. Berit Burmeister Lindgren och Thomas Lindgren, kennel Radagast.

Johan Sonesson och Cindy Pettersson gratuleras av Terrierklubbens ordf Marie, vice ordf Annica och sekreterare Elisabeth.

© 2023 Svenska Terrierklubben